Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

STT Thủ tục hành chính tư pháp Download Chi tiết
Hướng dẫn khởi kiện (6)
1.Hướng dẫn nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp Mẫu đơn phá sản doanh nghiệp
2.Hướng dẫn khởi kiện vụ án hành chính Mẫu đơn khởi kiện HC
3.Hướng dẫn khởi kiện, yêu cầu về dân sự Mẫu đơn khởi kiện DS-KDTM-LĐ
Mẫu đơn yêu cầu DS-KDTM-LĐ
4.Hướng dẫn khởi kiện, yêu cầu về hôn nhân và gia đình Mẫu đơn khởi kiện HN
Mẫu đơn yêu cầu HN
5.Hướng dẫn khởi kiện, yêu cầu kinh doanh thương mại Mẫu đơn khởi kiện DS-KDTM-LĐ
Mẫu đơn yêu cầu DS-KDTM-LĐ
6.Hướng dẫn khởi kiện, yêu cầu vụ án lao động Mẫu đơn khởi kiện DS-KDTM-LĐ
Mẫu đơn yêu cầu DS-KDTM-LĐ
Hướng dẫn kháng cáo (3)
1.Hướng dẫn thủ tục kháng cáo bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động Mẫu số 54 (DS-KDTM-LĐ)
2.Hướng dẫn thủ tục kháng cáo bản án, quyết định hành chính Mẫu số 24 HC
3.Hướng dẫn thủ tục kháng cáo bản án, quyết định hình sự Mẫu đơn kháng cáo HS
Hướng dẫn xóa án tích & hoãn chấp hành hình phạt tù (2)
1.Hướng dẫn thủ tục xin hoãn chấp hành hình phạt tù Hướng dẫn thủ tục xin hoãn chấp hành hình phạt tù
2.Hướng dẫn thủ tục xóa án tích Đơn xin xóa án tích
Đơn xin xác nhận không phạm tội mới
Hướng dẫn sao lục (1)
1.Hướng dẫn sao lục bản án và quyết định của tòa án Mẫu đơn sao lục
Thời hạn tố tụng (5)
1.Thời hạn trong việc giải quyết việc dân sự Thoi han GQ viec DS
2.Thời hạn trong việc giải quyết vụ án dân sự Thoi han vu an DS
3.Thời hạn trong việc giải quyết án hành chính Thoi han GQ an hanh chinh
4.Thời hạn trong áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Thoi han GQ ADBPXLHC
5.Thời hạn trong việc giải quyết án hình sự Thoi han giai quyet an hinh su
Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (1)
1.Trình tự nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án và chỉ định Hòa giải viên Thông tư 03-2020
Các tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh (1)
1.Danh sách các tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh

LIÊN KẾT WEBSITE