HƯỚNG DẪN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN

 

Các khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án:

1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau đây:

a) Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật;

b) Quyết định, hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng;

c) Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.

2. Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống.

3. Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

4. Khiếu kiện danh sách cử tri.

Hồ sơ khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án bao gồm:

-   Đơn khởi kiện (theo mẫu);

-   Các tài liệu liên quan đến vụ kiện:

         + Quyết định hành chính bị khởi kiện (bản sao có chứng thực hoặc nộp bản gốc để đối chiếu)

         + Các tài liệu, chứng cứ khác chứng minh cho yêu cầu khởi kiện.

-   Hồ sơ pháp lý của người khởi kiện, của các đương sự và người có liên quan khác như: Chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc passport (bản sao có chứng thực) nếu là cá nhân; giấy phép, quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; điều lệ hoạt động, quyết định bổ nhiệm hoặc cử người đại diện doanh nghiệp (bản sao có chứng thực) nếu là pháp nhân.

- Bảng kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ số bản chính, bản sao). 

*Lưu ý: Các tài liệu nêu trên bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt theo quy định trước khi nộp và nộp kèm theo bản gốc để đối chiếu. 

Thời hạn xem xét đơn khởi kiện: (Điều 121 Luật tố tụng hành chính)

Sau khi nhận đơn khởi kiện thì trong thời hạn:

- 03 ngày làm việc: Chánh án phân công Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

- 03 ngày làm việc: Kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện.

Án phí:

Mức án phí hành chính được áp dụng theo quy định tại  Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 được UBTVQH thông qua ngày 30/12/2016 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Án phí hành chính sơ thẩm là 300.000 đồng.

- Án phí hành chính phúc thẩm là 300.000 đồng.