SỐ ĐIỆN THOẠI
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP TỈNH CÀ MAU

STT Đơn vị Số điện thoại
1Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau0911.40.33.99 – 0941.60.66.99
2Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau0918.628.091
3Tòa án nhân dân huyện Cái Nước0916.647.900
4Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi0919.861.761
5Tòa án nhân dân huyện Năm Căn0918.912.798
6Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hiển0916.279.278
7Tòa án nhân dân huyện Phú Tân0919.811.248
8Tòa án nhân dân huyện Thới Bình0919.917.719
9Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời0919.640.620
10Tòa án nhân dân huyện U Minh0946.112.258

VUI LÒNG LIÊN HỆ GIỜ HÀNH CHÍNH