1. Điều kiện để xin hoãn chấp hành hình phạt tù:

          Người bị kết án phạt tù đang tại ngoại (đã nhận được quyết định thi hành án hình phạt tù) có quyền xin hoãn chấp hành hình phạt tù nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

          - Bị bệnh nặng (ví dụ: ung thư giai đoạn cuối, xơ gan cổ chướng, lao nặng độ 4 kháng thuốc, bại liệt, suy tim độ 3 trở lên, suy thận độ 4 trở lên, HIV chuyển giai đoạn AIDS đang có nhiễm trùng cơ hội và có tiên lượng xấu…)

          - Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng (không phân biệt là con đẻ hay con nuôi), nếu họ bị xử phạt tù lần đầu.

          - Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

          - Do nhu cầu công vụ của cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương (trong trường hợp nếu bắt họ đi chấp hành hình phạt tù ngay thì chưa có người thay thế) và thuộc trường hợp bị kết án về tội ít nghiêm trọng.

          2. Hồ sơ xin hoãn chấp hành hình phạt tù:

          - Đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù (theo mẫu).

          - Văn bản xác nhận về điều kiện xin hoãn chấp hành hình phạt tù. Cụ thể như sau:

  • Trường hợp bệnh nặng phải có kết luận của bệnh viện cấp tỉnh trở lên về tình trạng bệnh tật của người bị kết án. Đối với trường hợp người bị kết án bị HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì chỉ cần kết quả xét nghiệm HIV và phải xác định rõ là đang có các nhiễm trùng cơ hội và tiên lượng xấu.
  • Trường hợp là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì phải có kết luận của bệnh viện cấp huyện trở lên về việc người bị kết án là phụ nữ đang có thai hoặc bản sao giấy khai sinh, giấy chứng sinh và xác nhận của chính quyền địa phương nơi họ thường trú về việc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
  • Trường hợp là người lao động duy nhất trong gia đình phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người bị kết án thường trú về việc họ là lao động duy nhất trong gia đình, nếu họ đi chấp hành hình phạt tù thì gia đình gặp khó khăn đặc biệt.
  • Trường hợp do nhu cầu công vụ phải có văn bản của cơ quan, tổ chức nơi người bị kết án làm việc hoặc chính quyền nơi người đó thường trú xác nhận cần có sự có mặt của họ vì nhu cầu công vụ.

3. Thẩm quyền xét đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù:

Chánh án Tòa án nhân dân đã ra Quyết định thi hành án hình phạt tù có thẩm quyền xét đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù và ra Quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù.