Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau và Kế hoạch số 30-KH/BCSĐ, ngày 02/6/2022 của Ban cán sự đảng TAND tỉnh Cà Mau về học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức, phẩm chất cách mạng và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển tỉnh Cà Mau trong giai đoạn mới”, chiều ngày 23/6/2022 Ban cán sự đảng TAND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Thanh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau cùng với toàn thể cán bộ, công chức và người lao động TAND hai cấp.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Đoàn Phú Hưng - Trưởng khoa Xây dựng Đảng Trường chính trị tỉnh Cà Mau đã thông qua một số nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vai trò tiên phong, gương mẫu; về đạo đức, phẩm chất đạo đức cách mạng; về năng lực công tác của người cán bộ, đảng viên. Qua buổi học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề, cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động TAND hai cấp nhận thức sâu sắc những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức, phẩm chất cách mạng và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ đó, góp phần tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đ/c Hà Thanh Hùng phát động phong trào thi đua

Trước khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Hà Thanh Hùng phát động phong trào thi đua “Học tập Bác và Làm theo Bác” bằng những việc làm thiết thực đến toàn thể công chức và người lao động, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau: Vai trò, trách nhiệm tiên phong của người đứng đầu đơn vị; Kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ, phải CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ; Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phải “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.

Nhật Thư (Ảnh: Duy Linh)