Những đồng chí được biểu dương, khen thưởng

Sáng ngày 30/8, Ban Thường vụ Thành ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kiên Cường - Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cà Mau chủ trì, chỉ đạo Hội nghị, cùng hơn 200 đại biểu tham dự.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Cà Mau biểu dương, khen thưởng 20 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau vinh dự có 01 đồng chí được biểu dương, khen thưởng./.

Phạm Minh Đát