Nhằm đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành công việc thường xuyên, tự giác đối với công chức và người lao động; từng bước nâng cao chất lượng giải quyết án gắn với củng cố, xây dựng Tòa án hai cấp tỉnh Cà Mau trong sạch, vững mạnh; xây dựng chuẩn mực người cán bộ Tòa án “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, thân thiện và phục vụ nhân dân, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tiến hành phát động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau.

Thực hiện phong trào Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau đã xét và đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tặng giấy khen tuyên dương 02 tập thể và 08 cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xét và đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân tôn vinh, biểu dương, khen thưởng 01 tập thể đạt mô hình đơn hình kiểu mẫu và 01 cá nhân đạt gương điển hình tiên tiến; xét và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho 01 cá nhân thuộc Tòa án nhân dân tỉnh có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong giai đoạn từ năm 2015 – 2017.

Chánh án TAND tỉnh Cà Mau tặng giấy khen tuyên dương 02 tập thể điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Phó Chánh án TAND tỉnh Cà Mau tặng giấy khen tuyên dương 08 cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngọc Trâm

(Ảnh: Duy Linh)