Tại buổi họp mặt, các đại biểu tham dự được nghe các bài tham luận của một số Đảng bộ có nhiều cách làm hay, thiết thực, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng trao tặng Giấy khen

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng đã tặng Giấy khen cho 31 tập thể và 67 cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Trong đó, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau có tập thể Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng và 02 cá nhân vinh dự được biểu dương, khen thưởng.

Qua đó cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu. Đã tạo sự chuyển biến rõ về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, hiệu quả và thiết thực, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác được quần chúng nhân dân học tập, noi theo.

Nhật Thư (Ảnh: Thanh Khuyên)