Nhận rõ tầm quan trọng và thiết thực của TDTT nên trên cương vị Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam độc lập, Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 14 ngày 30/1/1946 thành lập Nha Thể dục Trung ương trong Bộ Thanh Niên. Cuối tháng 3/1946 tự tay Bác Hồ viết lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Đó là cội nguồn khởi phát của phong trào "khoẻ vì nước" được Nha thể dục Trung ương phát động sôi nổi khắp đất nước ta trong năm 1946.

Trong lời kêu gọi, Bác Hồ căn dặn chúng ta: “Mỗi ngày lúc ngủ dậy, tập một ít thể dục. Ngày nào cũng tập, khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe… Tự tôi, ngày nào cũng tập”. Chính Bác là tấm gương sáng về tập thể dục để mỗi chúng ta noi theo. Bác thường xuyên cùng cán bộ, chiến sĩ rèn luyện thể lực bằng cách chạy, đi bộ, bơi lội, leo núi, đánh bóng chuyền…

Nhằm tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia rèn luyện TDTT theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời, để đảm bảo sức khỏe trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ, lãnh đạo Tòa án huyện Đầm Dơi luôn khuyến khích cán bộ trong cơ quan tăng cường rèn luyện TDTT. Đồng thời, lãnh đạo cũng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho anh em rèn luyện và tham gia thi đấu.  Trong năm 2018, lãnh đạo Tòa án huyện Đầm Dơi sẽ cho xây dựng mới 01 sân cầu lông và 01 bàn bóng bàn để phục vụ cho phong trào rèn luyện TDTT của cán bộ cơ quan.

Năm 2017, cán bộ TAND huyện Đầm Dơi đã đạt được một số kết quả cao trong thi đấu TDTT như: Giải nhất môn bóng đá nam tại Đại hội TDTT lần thứ V của huyện Đầm Dơi; Giải ba môn bóng đá nam tại Hội thao Tòa án hai cấp tỉnh Cà Mau… Ngoài ra, cán bộ TAND huyện Đầm Dơi còn được tuyển chọn vào đội tuyển của TAND tỉnh Cà Mau tham gia thi đấu tại các giải do tỉnh Cà Mau và Hội thao cụm của ngành Tòa án nhân dân.

Bên cạnh thành tích nêu trên, phong trào rèn luyện TDTT của Tòa án Đầm Dơi còn những mặt hạn chế, đó là cán bộ tham gia rèn luyện TDTT chưa đồng đều, cơ sở vật chất còn hạn chế nên nội dung rèn luyện TDTT chưa nhiều, phương pháp rèn luyện TDTT chưa phù hợp…

 Để khắc phục những hạn chế nêu trên, lãnh đạo TAND huyện Đầm Dơi đã đặt ra mục tiêu trong năm 2018, đó là:

Tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc rèn luyện TDTT, từ đó khuyến khích tất cả các cán bộ, công chức cơ quan tự giác tham gia rèn luyện TDTT.

Vận dụng nguồn kinh phí tiết kiệm của cơ quan để xây dựng cơ sở vật chất để cán bộ công chức tập luyện thật sự trở thành phong trào rèn luyện TDTT trong đơn vị.

                                                  Trương Minh Thịnh