Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Thanh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư đảng ủy, Thẩm phán Cao cấp, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau; các đồng chí Phó Chánh án TAND tỉnh, lãnh đạo Tòa, Phòng TAND tỉnh, lãnh đạo TAND các huyện, thành phố cùng toàn thể công chức, người lao động TAND hai cấp tỉnh Cà Mau.

Quang cảnh Hội nghị

Nhằm nâng cao nhận thức của công chức và người lao động Tòa án hai cấp tỉnh Cà Mau về thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Tòa án nhân dân “Phải gần dân, giúp dân và học dân”. Chỉnh đốn tác phong công tác, khắc phục “bệnh” quan liêu, xa rời quần chúng của cán bộ, đảng viên, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau luôn gần gũi, có trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi quyền lợi chính đáng của nhân dân. Xây dựng Tòa án thân thiện và phục vụ. Xây dựng ý thức tự giác “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn việc học tập với nhiệm vụ cụ thể của mỗi tập thể, công chức và người lao động Tòa án hai cấp.

Qua 6 tháng phát động và thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân”, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã xét và đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tặng giấy khen tuyên dương 02 tập thể tiêu biểu nhất trong việc phát động phong trào với những việc làm cụ thể, tạo sự chuyển biến rõ nét và mang lại hiệu quả thiết thực tại đơn vị và 05 cá nhân có thành tích tiêu biểu, nổi bật, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết thúc Hội nghị sơ kết, đồng chí Hà Thanh Hùng mong muốn tất cả công chức và người lao động TAND hai cấp tiếp tục phát huy hơn nữa trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Đ/c Bùi Thị Phương Loan trao giấy khen cho công chức có thành tích tiêu biểu

Tú Anh (Ảnh Duy Linh)