Tại Hội nghị đồng chí Châu Thanh Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình 6 tháng cuối năm. Sáu tháng đầu năm 2018, Đảng bộ TAND tỉnh Cà Mau đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên và người lao động học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Xây dựng kế hoạch và đề ra Quy ước tổ chức thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu” và chuyên đề “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” nhằm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Củng cố và tăng cường công tác tổ chức cán bộ; xây dựng và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ; đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, quán triệt nghiêm túc các Quy định, quy chế của Đảng và Nhà nước; củng cố và kiện toàn công tác đoàn thể; đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra và xử lý cán bộ, đảng viên có vi phạm; đẩy mạnh công tác phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy kết luận hội nghị

Mặc dù còn những khó khăn nhất định nhưng cán bộ, đảng viên và người lao động TAND tỉnh Cà Mau đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả khá toàn diện. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Trọng Hữu, Bí thư Đảng ủy đề nghị các chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau luôn “Trong sạch, vững mạnh”.

Sau Hội nghị, toàn thể Đảng viên và quần chúng trong đơn vị đã được nghe Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

Ngọc Trâm

(Ảnh: Trung Khá)