Đồng chí Chung Văn Kết – Báo cáo viên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh toà Toà Hình sự TAND tỉnh Cà Mau triển khai nội dung Đề cương Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

Đ/c Chung Văn Kết triển khai nội dung của Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 (Ảnh: Duy Linh)

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) đã họp để thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Đề án "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Đề án "Về công tác dân số trong tình hình mới"; Đề án "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập"; Đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Qua tiếp thu, Đảng ủy Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu các Chi bộ tiếp tục nghiên cứu vận dụng vào công tác tại Chi bộ, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Duy Linh)

Lâm Ngọc Trâm