Tại buổi sinh hoạt, chi bộ được nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay với các nội dung “Phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; khéo dùng người, trọng dụng người tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo”. Đồng thời, chi bộ đã đánh giá công tác lãnh đạo chi bộ và đơn vị trong thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt. (Ảnh: Thái Đắc)

Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Giang Trung Kiên – Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Chánh án TAND huyện Trần Văn Thời xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết và hết sức thiết thực, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị cần nỗ lực phát huy hơn nữa năng lực và trí tuệ, gắn việc học tập và làm theo Bác trong thực tiễn công việc nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của đơn vị.

Trương Hải