Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý

KỶ YẾU TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP

“Tư pháp là một cơ quan trọng yếu của Chính quyền, cho nên càng phải tinh thành đoàn kết, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan khác, để tránh những mối xích mích lẫn nhau, nó có thể vì lợi quyền nhỏ và riêng mà hại đến quyền lợi to và chung, cho cả tư pháp và hành chính. Các bạn là những người phụ trách thi hành pháp luật. Lẽ tất nhiên các bạn cần phải nêu cao cái gương “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” cho nhân dân noi theo”.

(Trích Thư của Bác Hồ gửi Hội nghị Tư pháp toàn quốc – tháng 2-1948. Trích từ “Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch”, Tập 1, NXB Sự thật, 1958, trang 235).

Đồng chí Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Phạm Hưng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm và làm việc với Tòa án
nhân dân tỉnh Cà Mau năm 1998

Đồng chí Nguyễn Đình Lộc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau năm 1998

Đồng chí Bùi Ngọc Hòa – Phó Chánh án TAND tối cao chụp ảnh lưu niệm tại Lễ trao quyết định bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Cà Mau năm 2011

Đồng chí Phạm Bạch Đằng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân

Đồng chí Lê Hồng Quang – Phó Chánh án TAND tối cao dự Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2018

Đồng chí Lê Hồng Quang – Phó Chánh án TAND tối cao chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2018

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Chánh án TAND tối cao đến thăm và làm việc tại TAND tỉnh Cà Mau năm 2018

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền – Phó Chánh án TAND tối cao thăm và chụp ảnh lưu niệm tại TAND tỉnh Cà Mau năm 2019