Chi bộ luôn quan tâm, chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt, xem đây là nhiệm vụ then chốt trong quá trình hoạt động. Chi ủy Chi bộ Văn phòng đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục và triển khai quán triệt kịp thời các chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Qua công tác chính trị tư tưởng của Chi bộ, nhận thức của cán bộ, đảng viên đã được nâng cao về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, không ngừng phấn đấu rèn luyện, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi biểu hiện tiêu cực, góp phần giữ gìn đoàn kết thống nhất trong đảng.

Quang cảnh buổi lễ kết nạp đảng của Chi bộ Văn phòng

Chi bộ luôn hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển đảng viên, chủ động nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt gắn với nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ. Những buổi sinh hoạt định kỳ không chỉ để Chi bộ triển khai các chủ trương, Nghị quyết, chính sách mà còn là lúc để thẳng thắn nhìn nhận những ưu điểm, giải pháp trong công việc cần phát huy và góp ý những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, sửa chữa để làm tốt hơn trong thời gian tới. Để làm phong phú hơn nội dung sinh hoạt và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ đã phát động phong trào các đảng viên tìm hiểu, sưu tầm các câu chuyện về Bác, luân phiên đọc tại các buổi sinh hoạt và có rút ra bài học qua từng câu chuyện. Thông qua các buổi sinh hoạt, tập thể Chi bộ nắm bắt được toàn diện hoạt động của đơn vị để kịp thời thực hiện, phối hợp, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Đại hội đảng viên lần thứ III nhiệm kỳ 2017-2020

Trải qua hai nhiệm kỳ hoạt động, Chi bộ Văn phòng đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thành tích đạt được là 5 năm liền đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Bằng khen năm 2014, năm 2016, nhiều đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”. Liên tục 5 năm vừa qua, Chi bộ được Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tặng danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, được Tỉnh ủy tặng Bằng khen và Đảng ủy Dân chính đảng tặng Giấy khen.

Một chi bộ đạt được danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” đã là rất khó, tuy nhiên để duy trì được thành tích đó lại càng khó khăn gấp nhiều lần, bởi đòi hỏi cả một quá trình nỗ lực liên tục và đồng bộ, không phải của riêng một cá nhân nào mà là sự phấn đấu của cả tập thể. Một trong những yếu tố then chốt để đạt được thành tích đó, đồng chí Đỗ Cao Khánh - Bí thư Chi bộ Văn phòng cho biết: “Để hoạt động của Chi bộ có hiệu quả là phải bám sát và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, theo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác và Quy chế hoạt động của cơ quan, đồng thời phải chú trọng việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2020

Trong năm 2018 Chi ủy quyết tâm tiếp tục lãnh đạo tập thể Chi bộ Văn phòng phát huy những kết quả đạt được, giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau./.

Hồng Ý

(Ảnh: Duy Linh)