Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Thanh Hùng – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau cùng toàn thể đảng viên và quần chúng TAND tỉnh Cà Mau.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tấn - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng, Đảng ủy dân chính Đảng, báo cáo viên cấp tỉnh triển khai các nội dung quan trọng được thông qua tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII): Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Qua tiếp thu tinh thần các Nghị quyết tại Hội nghị toàn thể đảng viên nắm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá của Hội nghị Trung ương 8 và nâng cao nhận thức nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Tú Anh (Ảnh Duy Linh)