Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công văn số 481/BTGTU ngày 11/02/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về học tập Chuyên đề năm 2018. Đảng uỷ kết hợp với Công đoàn TAND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể Đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị.

Thạc sỹ Đoàn Phú Hưng triển khai hai chuyên đề học tập làm theo Bác (Ảnh: Duy Linh)

Hội nghị được nghe Thạc sỹ Đoàn Phú Hưng –Trưởng khoa xây dựng Đảng Trường Chính trị tỉnh Cà Mau, báo cáo viên triển khai hai chuyên đề quan trọng đó là: Chuyên đề “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” và chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thạc sỹ Đoàn Phú Hưng đã kể những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị lãnh tụ có lối sống giản dị, đức tính khiêm tốn hết mực, phong cách của người lãnh đạo được thể hiện trong quá trình hoạt động cách mạng cũng như trong những sinh hoạt của cuộc sống đời thường và qua những tác phẩm Người để lại cho dân tộc Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Duy Linh)

Sau khi báo cáo viên kết thúc hai chuyên đề nêu trên, Đảng ủy và Công đoàn cơ sở TAND tỉnh Cà Mau phát động phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Cần, kiệm, liêm, chính” đối với từng đảng viên, người lao động và “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với Bí thư Đảng ủy, Chánh án, Các Phó Chánh án, Chánh tòa, Trưởng phòng, Chánh văn phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi bộ, Bí thư Chi đoàn.

Thông qua Hội nghị mỗi đảng viên, người lao động Tòa án tỉnh được nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính dân chủ, có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo bằng những hành động và việc làm cụ thể, từ đó quyết tâm thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác, nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị.

Tú Anh