Hội nghị được nghe đồng chí Đỗ Hoà Hợp, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Dân Chính Đảng, báo cáo viên cấp tỉnh triển khai những nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 5, theo đó Hội nghị Trung ương 5 khoá XII đã thảo luận, thông qua ba Nghị quyết chuyên đề: Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh Hội nghị

Sau khi tiếp thu tinh thần Nghị quyết tại Hội nghị, Đảng uỷ yêu cầu chi bộ trực thuộc tiếp tục lồng ghép tại các buổi sinh hoạt chi bộ để cán bộ, đảng viên nắm rõ những điểm mới, những thời cơ, thách thức, từ đó nâng cao nhận thức và hành động cách mạng.

Trung Khá