Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trịnh Hoàng Thám – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện U Minh. Về phía TAND huyện có đồng chí Trịnh Xuân Miễn – Chánh án TAND huyện U Minh cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở TAND huyện.

Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở TAND huyện đã không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, khắc phục những khó khăn, thách thức phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn cơ sở huyện đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe và thảo luận báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở TAND huyện về tình hình công chức người lao động và những kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở từ Đại hội lần thứ XI, cũng như đề ra những phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ lần thứ XII giai đoạn 2017 – 2022.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trịnh Hoàng Thám – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở TAND huyện U Minh trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Công đoàn cơ sở TAND huyện tiếp tục phấn đấu để đạt kết quả cao hơn trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội đã xem xét, lựa chọn 03 đoàn viên tiêu biểu để bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022, trong đó đồng chí Nguyễn Mộng Chi được bầu làm Chủ tịch và cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện.

Đại hội đã diễn ra thành công với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”. Kết thúc Đại hội, toàn thể đoàn viên đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở TAND huyện U Minh nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề quan trọng để Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, lãnh đạo tổ chức Công đoàn hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ công chức và người lao động.

Ảnh lưu niệm tại Đại hội

          Võ Đà Lạl