Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Bằng – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Cà Mau; đồng chí Hà Thanh Hùng – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thẩm phán Cao cấp, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau; đại diện Đảng ủy TAND tỉnh Cà Mau cùng với sự tham dự của hơn 60 đoàn viên Công đoàn cơ sở TAND tỉnh Cà Mau.

Đoàn chủ tịch Đại hội (Ảnh: Duy Linh)

Nhiệm kỳ vừa qua (2012 - 2017), Công đoàn cơ sở TAND tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả thiết thực trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên và người lao động; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị, chính quyền địa phương nhằm tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt công tác giải quyết án, cũng như các mặt công tác khác của Tòa án; tiếp tục phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; hàng năm có 15% tổng số cán bộ, công chức và người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hơn 90% nữ đoàn viên được công nhận “Nữ hai giỏi”…. Đại hội cũng đã đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng chí Nguyễn Đức Bằng đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội và kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở TAND tỉnh nhiệm kỳ 2012 – 2017 cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng thời triển khai các quy định về tiêu chuẩn, cơ cấu BCH Công đoàn. Đặc biệt, đồng chí Bằng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của BCH khóa mới, nhắc nhở phải thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó, Đại diện Đảng ủy TAND tỉnh cũng có các ý kiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trên cơ sở đề án nhân sự do Ban Chấp hành Công đoàn TAND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2012 - 2017 giới thiệu, đại hội đã xem xét, lựa chọn 07 đoàn viên tiêu biểu để bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022, trong đó đồng chí Bùi Thị Phương Loan – Phó Chánh án TAND tỉnh được bầu làm Chủ tịch.

Đại hội diễn ra thành công với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, kết thúc Đại hội, toàn thể đoàn viên nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở TAND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị cấp trên giao.

BCH và Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở TAND tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022 (Ảnh: Trung Khá)

Phạm Thị Tú Anh