Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Thường xuyên tổ chức, tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và ý thức tự giác học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không dao động trước những khó khăn, thách thức. Xác định công tác xét xử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu nên Chi bộ Tòa Kinh tế luôn tập trung cao độ vào công tác xét xử để nâng cao tỷ lệ và chất lượng giải quyết án, hạn chế thấp nhất số án bị hủy sửa. Kết quả cụ thể trong nhiệm kỳ qua, tỷ lệ giải quyết án kinh doanh thương mại đạt 97%, án lao động đạt 94%, chất lượng giải quyết cũng từng bước được nâng lên. Bên cạnh những mặt đã đạt được thì trong nhiệm kỳ 2020-2022 vẫn còn tồn tại một số hạn chế như án bị hủy chiếm tỷ lệ cao, tỷ lệ giải quyết trong năm 2021 chưa đạt chỉ tiêu đề ra do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 phải thực hiện giãn cách xã hội. Do đó, trong thời gian tới, Chi bộ Tòa Kinh tế quyết tâm đoàn kết, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Trọng Nhân đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Tòa Kinh tế trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu của các đảng viên trong Chi bộ. Tuy vẫn còn án bị hủy sửa chiếm tỷ lệ cao nhưng về cơ bản thì công tác chuyên môn của Tòa Kinh tế đã hoàn thành tốt, ngoài xét xử án kinh doanh thương mại và án lao động thì Cán bộ Tòa vẫn tham gia giải quyết các loại án dân sự, hình sự, hành chính. Chi bộ Tòa Kinh tế cần phấn đấu hơn nữa để nâng cao chất lượng xét xử, giảm tỷ lệ án hủy sửa, cần xác định đâu là nội dung trọng tâm để đưa ra giải pháp và không ngừng trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Sau buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, tiếp thu ý kiến đóng góp của Đảng ủy cấp trên, Đại hội đã thành công tốt đẹp tín nhiệm bầu ra Bí thư Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2022-2025 là đồng chí Châu Minh Hoàng.

Bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Chi bộ cảm ơn Đảng ủy cấp trên và hứa sẽ phát huy những thành tựu đã đạt được, quyết tâm lãnh đạo Chi bộ đoàn kết, thống nhất, cùng với cán bộ, đảng viên Chi bộ Tòa Kinh tế tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Kim Yến (Ảnh: Duy Linh)