Theo đó, chi bộ thống nhất trong năm lựa chọn 04 chuyên đề để tập trung triển khai thực hiện theo từng quí. Các chuyên đề được lựa chọn tập trung đi sâu vào những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của chi bộ trong công tác xây dựng Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế hoạch công tác năm 2018 của đơn vị. Từng chuyên đề nêu rõ sự cần thiết việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá việc thực hiện nội dung lựa chọn để sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ, đơn vị; các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt nội dung lựa chọn để sinh hoạt chuyên đề.

Tại chuyên đề sinh hoạt lần này, chi bộ lựa chọn học tập theo chủ đề năm 2009 mà Bộ Chính trị đã triển khai, đó là: "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân", gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Trong chuyên đề này, chi bộ đánh giá những ưu điểm mà đơn vị thực hiện tốt trong thời gian qua, đó là: TAND huyện Đầm Dơi luôn quan tâm đến việc giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xây dựng Tòa án thân thiện và phục vụ nhân dân. Đồng thời đơn vị luôn quan tâm đến việc thực hiện cải cách hành chính tư pháp, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao ý thức chấp hành công vụ, thay đổi lề lối, tác phong làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân. Bên cạnh những mặt tích cực đạt được thì vẫn còn một số hạn chế như tác phong, phong cách ứng xử, giao tiếp khi làm việc, xét xử của một số ít Thẩm phán, Thư ký và công chức khác chưa thật tế nhị, lịch sự, thân thiện; Công tác giải quyết một số vụ án, việc bàn giao, tống đạt văn bản tố tụng còn chậm; vệ sinh cơ quan chưa thực hiện tốt. Những hạn chế trên gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín, hình ảnh người cán bộ TAND huyện Đầm Dơi.

Quang cảnh buổi sinh hoạt

Qua thảo luận dân chủ, các Đảng viên thể hiện chính kiến của mình, Chi bộ kết luận đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trước mắt và trong thời gian tới như sau:

- Cam kết thực hiện rút ngắn 30% các thời hạn tố tụng mà pháp luật quy định, đảm bảo các văn bản tố tụng được cấp, tống đạt, bàn giao trước thời hạn.

- Tiếp tục công khai minh bạch các thủ tục hành chính; thời hạn thụ lý, giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, hình sự, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi có công việc liên hệ với Tòa án.

- Thực hiện nghiêm việc kiểm tra công vụ hàng tuần, nhằm đánh giá những mặt làm được, những mặt còn hạn chế, để từng bước làm tốt hơn trong thời gian tới. Đồng thời có biểu dương, khen thưởng những công chức làm tốt;  nhắc nhở, thậm chí kiểm điểm, phê bình trước tập thể những công chức chưa tốt. Qua đó làm cơ sở để đánh giá công chức, xét thi đua cuối năm.

- Chánh án một tuần ít nhất hai lần kiểm tra việc tiếp công dân, xử lý đơn khởi kiện của Tổ hành chính tư pháp để đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của công chức làm ở bộ phận này.

- Chánh án hàng tháng kiểm tra, đối chiếu việc bàn giao các văn bản tố tụng cho Viện kiểm sát, Chi cục thi hành án dân sự cùng cấp; văn bản tố tụng tống đạt cho đương sự để đánh giá các cam kết đã thực hiện.

- Phó Chánh án hàng tháng kiểm tra, theo dõi việc nhập các phần mềm thụ lý, giải quyết các loại vụ án; kiểm tra sổ sách tiếp nhận, xử lý đơn khởi kiện; sổ thụ lý, giải quyết các loại án; kiểm tra việc có mặt, vắng mặt của công chức trong các cuộc Hội nghị trực tuyến, phiên tòa rút kinh nghiệm, các phiên Hội nghị, họp do cấp trên hoặc đơn vị tổ chức.

- Có kế hoạch và giải pháp kiểm tra, đôn đốc các Thẩm phán giải quyết các vụ án thụ lý trước ngày 01/10/2017 nhưng chưa giải quyết xong. Các vụ án thuộc trường hợp này cũng sẽ được đưa ra xem xét trong cuộc họp bình xét thi đua cuối năm.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết chuyên đề để đánh giá mức độ thực hiện khi kết thúc một năm kể từ khi triển khai chuyên đề này.

Với việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề như trên, chi bộ TAND huyện Đầm Dơi đã đưa việc sinh hoạt chuyên đề vào sát với thực tiễn công việc hàng ngày, đồng thời cũng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh về “Nói đi đôi với làm”.

Liêu Chí Khanh