Dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Tăng Việt Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Hà Thanh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh. Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Thị Phương Loan - Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Chánh án TAND tỉnh cùng toàn thể đoàn viên công đoàn TAND tỉnh.

Công đoàn cơ sở TAND tỉnh hiện có 58 đoàn viên, trong đó có 53 đảng viên. Đoàn viên Công đoàn cơ sở có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Lãnh đạo TAND tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh, tập thể Công đoàn cơ sở TAND tỉnh đã bám sát tình hình thực tế của đơn vị để cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ; tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua trong công chức, người lao động nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra. Đặc biệt, việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động luôn được Ban Chấp hành Công đoàn quan tâm và phối hợp với Đảng ủy, Lãnh đạo TAND tỉnh tạo điều kiện để tất cả đoàn viên công đoàn của đơn vị phát huy năng lực, sức sáng tạo cùng nhau đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, chi hỗ trợ quỹ công đoàn thăm viếng đoàn viên khi đau ốm, gia đình có tang sự, hoàn cảnh khó khăn, chi hỗ trợ nhân dịp các ngày lễ, Tết nguyên đán…với tổng số tiền 525.066.000 đồng; tổ chức cho 55 lượt đoàn viên tham quan di tích lịch sử Côn Đảo, với số tiền hỗ trợ cho công đoàn viên khoảng 120.000.000đ...

Với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn cơ sơ TAND tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023-2028 như: Tiếp tục quan tâm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức công đoàn; tạo điều kiện để nữ đoàn viên thực hiện tốt các hoạt động phong trào của phụ nữ; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài chính công đoàn, tập trung chi cho nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công tác phát triển đoàn viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tăng Việt Thắng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Công đoàn cơ sở TAND tỉnh trong nhiệm kỳ 2017-2022. Ban Chấp hành Công đoàn phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, quan tâm đến đời sống đoàn viên công đoàn. Đồng thời, mong rằng Đại hội lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới đối với các đồng chí đảm bảo có năng lực, nhiệt huyết để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở được để ra trong nhiệm kỳ 2023-2028, cùng toàn thể đoàn viên công đoàn xây dựng tập thể luôn đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần cùng với tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn khoá mới gồm 07 đồng chí, đồng chí Bùi Thị Phương Loan – Phó Chánh án TAND tỉnh tái cử Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng bầu ra 02 đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên, trong đó 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Đồng thời Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở TAND tỉnh Cà Mau, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhật Thư (Ảnh: Duy Linh)