Nhận thức được việc hiến tặng máu không chỉ góp phần cứu người bệnh trong giây phút hiểm nghèo mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời. Nên nhiều năm liền Công đoàn cơ sở TAND huyện Năm Căn tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu. Tại buổi hiến máu, có 03 đồng chí công đoàn viên tham gia hiến tặng 850ml máu. 

Đoàn viên Công đoàn TAND huyện Năm Căn tham gia hiến máu.

Thông qua hoạt động hiến máu, Công đoàn TAND huyện Năm Căn góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, công chức, người lao động và người dân về hoạt động hiến máu tình nguyện “Một giọt máu cho đi thì sẽ có một cuộc đời ở lại”.

Đây là tinh thần nhân đạo cần được nhân rộng và tiếp tục phát huy trong toàn đơn vị. Vì thế, mỗi chúng ta hãy sẵn sàng hiến máu tình nguyện khi có thể.

Nguyễn Ngọc Đính