Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Diễm Phúc – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Đầm Dơi.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, các đại biểu đã thống nhất cao với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCS TAND huyện nhiệm kỳ 2012 – 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng thời, Đại hội cũng xem xét, đánh giá báo cáo kiểm điểm tự phê bình của Ban chấp hành CĐCS khóa VII, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Diễm Phúc đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của CĐCS TAND huyện trong nhiệm kỳ qua và đề nghị Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017 – 2022 tiếp tục phát huy những thành tích đã được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới.

Đại hội đã xem xét, tín nhiệm bầu 03 đồng chí vào Ban chấp hành CĐCS khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Đầm Dơi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội CĐCS TAND huyện Đầm Dơi lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

               

Các đại biểu về dự Đại hội

Nguyễn Thành