Quang cảnh Hội nghị

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng của toàn đảng, toàn dân nói chung và đảng viên, công chức, người lao động Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau nói riêng. “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới đất nước.

Thông qua Hội nghị, đảng viên và quần chúng trong đơn vị được tiếp thu tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về nhiều vấn đề, đặc biệt là trong việc tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, những điều nên làm và những điều không nên làm, từ đó góp phần nâng cao tinh thần “Gần dân, hiểu dân, học dân” của người Cán bộ Tòa án.

                Kim Yến (Ảnh: Trung Khá)