Quang cảnh Đại hội

Đại hội diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2019 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022 - 2024; bản tự phê của BCH Chi đoàn nhiệm kỳ qua. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến thẳng thắng, trung thực những mặt làm được và những mặt hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nêu lên biện pháp khắc phục những hạn chế của Chi đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Qua trao đổi thảo luận, Đại hội đi đến thống nhất biểu quyết 100% phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu và Nghị quyết của Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 -2024.

Đồng chí Trịnh Xuân Trúc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội của lãnh đạo Chi Bộ TAND thành phố Cà Mau cùng lãnh đạo Thành Đoàn Cà Mau đã biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, đoàn viên thanh niên Chi đoàn TAND thành phố Cà Mau đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, khẳng định vai trò quan trọng của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị. Đồng thời, đề nghị Chi đoàn cần tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực chủ động tham mưu đề xuất, tranh thủ sự chỉ đạo quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong cơ quan để tạo ra sức mạnh tổng lực cho các hoạt động của Chi đoàn. Tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu với các chi đoàn, đoàn cơ sở bạn … Mong rằng trong nhiệm kỳ tới, từng đoàn viên nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa và phát huy vai trò xung kích, năng động sáng tạo và là trung tâm đoàn kết nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được tập thể phân công, đồng thời quyết tâm xây dựng Chi đoàn trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 03 đồng chí, đồng chí Trương Thanh Quốc giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn.

Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Thành Đoàn

Bích Như