Các đoàn viên Chi đoàn đã nhiệt tình tham gia thu gom rác, nhổ cỏ, quét dọn, tỉa cây xanh, vệ sinh khu vực trong và xung quanh cơ quan. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và cũng là phần việc của Chi đoàn.

Mặc dù đây chỉ là một hoạt động nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tích cực của đoàn viên, thanh niên của cơ quan, góp phần tạo mỹ quan cho khu vực công sở của đơn vị vì môi trường sống xanh, sạch, đẹp cũng như tuyên truyền ý thức bảo vệ một trường trong đoàn viên thanh niên cơ quan. 

Nhật Thư (Ảnh: Duy Linh)