Ngày 19/8/222 Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau thực hiện tân trang Bảng niêm yết các thủ tục Hành chính – Tư pháp và Văn bản tố tụng, lịch xét xử. Bảng gồm các nội dung chính: Biểu mẫu tố tụng và hướng dẫn, văn bản tố tụng, thời hạn tố tụng và lịch xét xử của các loại vụ việc: Dân sự, Hình sự, Kinh doanh thương mại, Lao động, Hành chính từ giai đoạn sơ thẩm đến phúc thẩm. Đối với các loại văn bản tố tụng Tòa án niêm yết đầy đủ các loại biểu mẫu như: Thông báo thụ lý, Thông báo hòa giải, Quyết định đưa vụ án ra xét xử, Giấy triệu tập, Bản án sơ thẩm, Bản án phúc thẩm, thời hạn ban hành các loại văn bản trên.

Đồng thời Lịch xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau và Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử lưu động tại Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau cũng được cập nhật thường xuyên, kịp thời trên Bảng niêm yết.

            Ngọc Trâm (Ảnh: Phương Linh)