Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo phong trào sôi nổi trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, đảng viên, trí thức trẻ ra sức thi đua. Ngày 03/02/2020, Đoàn khối Dân chính đảng đã phát động phong trào thi đua, nhằm phát hiện, biểu dương các đoàn viên, thanh niên tiên tiến, đảng viên trẻ tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức diễn đàn để thanh niên, đảng viên gặp gỡ, giao lưu, đối thoại.

Qua kế hoạch phát động phong trào thi đua, chiều ngày 19/5/2020 Đoàn khối Dân chính đảng tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ Tuyên dương 30 gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020, trong đó Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau vinh dự có 03 đồng chí được tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu. Đó là những thanh niên, đảng viên trẻ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, bằng ý chí quyết tâm, trí tuệ, sức trẻ và sáng tạo của mình đã không ngừng vươn lên trong học tập, công tác, xung kích vì cộng đồng, làm đẹp cho xã hội và là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hình ảnh tại Lễ tuyên dương:

Tú Anh