Dự đại hội có đồng chí Lê Bình Triệu, Ủy viên ban thường vụ Huyện đoàn Thới Bình, Đồng chí Bùi Văn Việt_Thẩm phán, Phó Chánh án, Phó bí thư chi bộ Tòa án, cùng 07 đoàn viên tham dự. Đại hội đã báo cáo tình hình hoạt động của Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2017; đưa ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019; Lựa chọn bầu Bí thư và Phó Bí thư nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Phạm Thị Phượng Kiều Bí thư Chi đoàn báo cáo những kết quả đạt được trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Trong nhiệm kỳ qua đoàn viên Chi đoàn luôn nâng cao nhận thức công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục; thực hiện tốt công tác xã hội như đóng góp xây cất “Nhà nhân ái”, thăm nom gia đình người có công với cách mạng, đóng góp quỹ vì người nghèo…tham gia các hoạt động do Huyện đoàn, Chi đoàn ngành tổ chức (Hội trại, văn nghệ, thể thao…), trong nghiệp vụ tất cả các đoàn viên đều hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với kết quả đạt được Đại hội đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới với quyết tâm xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh là cánh tay đắc lực của Đảng. Đại hội bầu đồng chí Phạm Thị Phượng Kiều, tiếp tục giữ chức Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019 và tham dự đại hội Đoàn cấp trên.

Nguyễn Chúc Ni