Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý

LỊCH XÉT XỬ Tòa án huyện Ngọc Hiển

STT Thời gian Tên vụ án Quan hệ
pháp luật
Lần Thẩm phán
chủ tọa
Hội
đồng
Kiểm
sát
Thư
Hội
trường
1.10/11/2022 Nguyễn Thị Rớt – Nguyễn Văn Lượmtranh chấp chia thừa kế2ĐamPhương – SơnChânTìnhA
2.11/11/2022 Bị cáo Võ Văn Tâmtrộm cắp tài sản2TỷDung - DươngMạnhDungA
3.23/11/2022Phạm Văn Bé - Châu Hồng thiệp, Lê Văn Dũngtranh chấp đòi tài sản2PhươngThắng - HiềnLợiA
4.23/11/2022Lưu Hồng Nhung - Đoàn Văn Điễm, Nguyễn Hồng Phượngtranh chấp đòi tài sản2PhươngVệ - HiềnLợiA

LIÊN KẾT WEBSITE