Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý

LỊCH XÉT XỬ Tòa án huyện Phú Tân

STT Thời gian Tên vụ án Quan hệ
pháp luật
Lần Thẩm phán
chủ tọa
Hội
đồng
Kiểm
sát
Thư
Hội
trường
1.21/11/2022Tô Thúy Nga – Võ Mỹ TiênVay tài sản2TriềuTrần Thị Hoài Yên, Phạm Hồng ÂnCa
2.29/11/2022Trần Hằng Ni – Nguyễn Trọng NhânTranh chấp ly hôn2TriềuTrịnh Chí Công, Mạc Hoàng NhủTínhCa
3.07/12/2022Châu Trung Hậu-Nguyễn Huỳnh NhưChia tài sản sau khi ly hôn1HuệNguyễn Minh Trọn, Nguyễn Kim Huệ
4.07/12/2022Ngô Thị Muội-Tô Tuấn KíaTranh chấp ly hôn1HuệTrịnh Chí Công, Mạc Hoàng Nhủ
5.14/12/2022Nguyễn Thị Trang-Lê Chí ThứcTranh chấp ly hôn1HuệTrịnh Tôn Nám, Đoàn Thị Sim

LIÊN KẾT WEBSITE