Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý

LỊCH XÉT XỬ Tòa án huyện Cái Nước

STT Thời gian Tên vụ án Quan hệ
pháp luật
Lần Thẩm phán
chủ tọa
Hội
đồng
Kiểm
sát
Thư
Hội
trường
1.28/02/2023TÔ THỊ CƯƠNG - PHAN THỊ THÚYHỤI1KỲSOL - MẦMSANA
2.28/02/2023BIỆN THỊ LIỄU - PHAN THỊ THÚYHỤI1KỲSOL - MẦMSANA
3.28/02/2023NGÔ TÂM THIỆN - LÊ THỊ THUHĐ ĐẶT CỌC1KỲSOL - MẦMSANA
4.01/3/2023LÂM THỊ BÉ SÁU - LÂM MINH LUÂNQSD ĐẤT1KỲSÁU - PHONGCƯỜNGSANA
5.02/3/2023NGUYỄN CÔNG BÌNH - VÕ VĂN THỌQSD ĐẤT2KỲTHẢO - LỘCMÃYSANA
6.02/3/2023TRẦN NGỌC NỮ - BÙI CHÍ TRUNGLY HÔN2ĐỆTHẢO - LỘCSANA
7.02/3/2023NGUYỄN VĂN THỪA - PHAN VĂN LỰCLY HÔN2ĐỆTHẢO - LỘCSANA
8.02/3/2023LÂM VĂN MINH - NGUYỄN NGỌC TUẤNQSD ĐẤT1KỲTHẢO - LỘCSANA
9.03/3/2023NGUYỄN THỊ TUYỀN - NGUYỄN VĂN PHỦQSD ĐẤT1KỲDIỆN - LIÊMSANA
10.03/3/2023LÊ THỊ CÚC - TRẦN VĂN TẠNGLY HÔN1TẠODIỆN - LIÊMKHIẾMA
11.03/3/2023LÊ THỊ LAN - NGUYỄN CÔNG TRÌNHLY HÔN1TẠODIỆN - LIÊMKHIẾMA
12.06/3/2023BÙI HOÀNG THỊNH - NGUYỄN VĂN CẦUĐÒI LẠI TÀI SẢN2KIỆTMIN - THỚITHÊMA
13.06/3/2023TRƯƠNG HOÀNG THỊNH - NGUYỄN THỊ TỐTĐÒI LẠI TÀI SẢN2KIỆTMIN - THỚITHÊMA
14.06/3/2023BÙI HOÀNG THỊNH - TRẦN THỊ ÚTĐÒI LẠI TÀI SẢN1KIỆTMIN - THỚITHÊMA
15.06/3/2023BÙI VĂN TÍNH - BÙI VĂN HƯỜNGQSD ĐẤT1KỲMIN - THỚITRÂMSANA
16.07/3/2023LÊ QUỐC BẢO - NGUYỄN THU HIỀNTLY HÔN1KIỆTMẦM - LIÊMTHÊMA
17.08/3/2023BỊ CÁO NINH TRƯỜNG ĐỊNH (PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM)CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH1TẠOTRÍ - THẢOMÃYKHIẾMA
18.09/3/2023CÁC BỊ CÁO LÊ QUỐC DUY, NGUYỄN MINH DẪNĐÁNH BẠC, TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC1KIỆTPHONG - LÊKHÁNGTHÊMA
19.09/3/2023HKD THÀNH CÔNG - THÁI VĂN ĐOÀNHĐ MUA BÁN1HIỀNPHONG - LÊKHIẾMA
20.09/3/2023BỊ CÁO TRẦN QUỐC PHƯỚCTỔ CHỨC ĐÁNH BẠC2ĐỆĐÔNG - TRUNGMÃYSANB
21.10/3/2023NGUYỄN VĂN THẮNG - LƯU HOÀNG ĐỀQSD ĐẤT2ĐỆTÙNG - SÁUTRÂMSANA
22.10/3/2023LÊ VĂN GIÚP - HUỲNH VĂN ĐUỐCQSD ĐẤT2KỲTÙNG - SÁUMÃYSANA
23.13/3/2023PHẠM PHƯƠNG THÙY - LÊ VŨ LINHLY HÔN2KỲTÚ - ĐỦSANA
24.13/3/2023NGUYỄN THỊ BÉ TÁM - DƯƠNG VĂN THẢOHĐ VAY TÀI SẢN2KỲTÚ - ĐỦSANA
25.13/3/2023NGUYỄN HIỀN PHƯƠNG - NGUYỄN HIỀN TÀIQSD ĐẤT2KỲTÚ - ĐỦSANA
26.13/3/2023DƯ TỐ NHƯ - NGUYỄN THANH HẢOLY HÔN2KỲTÚ - ĐỦSANA
27.13/3/2023NGUYỄN NGỌC LINH - TRẦN VĂN CỪLY HÔN1KIỆTTÚ - ĐỦTHÊMA
28.14/3/2023TÔ THỊ CƯƠNG - PHAN THỊ THÚYHỤI2KỲNGƯƠL - ĐÔNGSANA
29.14/3/2023BIỆN THỊ LIỄU - PHAN THỊ THÚYHỤI2KỲNGƯƠL - ĐÔNGSANA
30.14/3/2023NGÔ TÂM THIỆN - LÊ THỊ THUHĐ ĐẶT CỌC2KỲNGƯƠL - ĐÔNGSANA
31.15/3/2023NGUYỄN THỊ BÉ TÁM - TRỊNH QUỐC LIỆT (XÉT XỬ TRỰC TUYẾN)HĐ VAY TÀI SẢN1HIỀNTHẢO - LỘCKHIẾMA
32.15/3/2023BẠCH VĂN BẮC - BẠCH VĂN QUYQSD ĐẤT2KỲTHẢO - LỘCKHÁNGSANA
33.16/3/2023BỊ CÁO LÊ MINH HIẾU VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TGGT ĐƯỜNG BỘ1TẠOTUẤN - BÉKHIẾMA
34.16/3/2023NGUYỄN XUÂN ĐÀO - MẠC VĂN NHỔNGQSD ĐẤT2KỲTUẤN - BÉMÃYSANA
35.16/3/2023TRẦN RA ĐÔ - BÙI TRÚC LINHLY HÔN2KIỆTCHIẾN - DIỆNTHÊMB
36.16/3/2023NGUYỄN THANH TÙNG - NGUYỄN THANH YHĐ CNQSD ĐẤT2ĐỆCHIẾN - DIỆNTRÂMSANB
37.17/3/2023TRẦN VĂN MỪNG - BÙI VĂN KHANHQSD ĐẤT1KỲLIÊM - LỘCSANA
38.17/3/2023ĐẶNG THỊ HIỆP - TRẦN VĂN HƯNGQSD ĐẤT2KỲLIÊM - LỘCTRÂMSANA
39.17/3/2023NGUYỄN HỒNG THẢO - NGUYỄN VĂN CẢNHLY HÔN2HIỀNLIÊM - LỘCKHIẾMA
40.17/3/2023PHẠM XUÂN QUỲNH - HUỲNH LINH DƯƠNGLY HÔN1HIỀNLIÊM - LỘCKHIẾMA
41.23/3/2023TRẦN THANH KIỀU - TRẦN CHÍ CÔNGĐÒI LẠI TÀI SẢN2ĐỆMIN - THỚISANA
42.23/3/2023BÙI THỊ DIỆP - LÂM THỊ CẨMHĐ VAY TÀI SẢN2ĐỆMIN - THỚISANA
43.28/3/2023BỊ CÁO HUỲNH THANH HOÀNGĐÁNH BẠC1TẠOTRUNG - MẦMTRÂMKHIẾMA
44.28/3/2023BAO VĂN MY - BAO VĂN MÔNGQSD ĐẤT2KIỆTTRUNG - MẦMTRÂMTHÊMA
45.28/3/2023ĐẶNG THỊ HIỆP - TRẦN VĂN HƯNGQSD ĐẤT2KỲTRUNG - MẦMTRÂMSANA
46.30/3/2023NGUYỄN VĂN NHƯ - NGUYỄN VĂN THOẠIHỤI2ĐỆĐỦ - NGƯƠLSANA
47.30/3/2023NGUYỄN VĂN KHIẾM - PHAN THỊ THÀHỤI2ĐỆĐỦ - NGƯƠLSANA
48.30/3/2023 (VÀO LÚC 13 GIỜ 30 PHÚT)LÝ VĂN ÚT - NGUYỄN THỊ NHÂNQSD ĐẤT2KỲTRUNG - MẦMTRÂMSANA
49.31/3/2023LÊ THỊ CÚC - TRẦN VĂN TẠNGLY HÔN2TẠOTUẤN - CHIẾNKHIẾMA
50.31/3/2023LÊ THỊ LAN - NGUYỄN CÔNG TRÌNHLY HÔN2TẠOTUẤN - CHIẾNKHIẾMA
51.31/3/2023CÁC BỊ CÁO HUỲNH KIM CHUYÊN VÀ HỨA PHÁT ĐẠTĐÁNH BẠC1HIỀNTUẤN - CHIẾNMÃYKHIẾMA
52.31/3/2023CTY TÂN QUANG MINH - PHAN VĂN ANHĐ MUA BÁN1HIỀNTUẤN - CHIẾNKHIẾMA
53.31/3/2023CTY TÂN QUANG MINH - NGUYỄN TRƯỜNG ĐUAHĐ MUA BÁN1HIỀNTUẤN - CHIẾNKHIẾMA
54.31/3/2023PHẠM XUÂN QUỲNH - HUỲNH LINH DƯƠNG (XÉT XỬ TRỰC TUYẾN)LY HÔN2HIỀNTUẤN - CHIẾNKHIẾMA
55.31/3/2023BỊ CÁO TRẦN VĂN BỈTRỘM CẮP TÀI SẢN2ĐỆBÉ - NGƯƠLSANB
56.31/3/2023TRẦN THU ĐÈO - NGUYỄN VĂN SOÁTLY HÔN2ĐỆBÉ - NGƯƠLSANB
57.31/3/2023TRẦN THU ĐÈO - NGUYỄN VĂN SOÁTLY HÔN2ĐỆBÉ - NGƯƠLSANB
58.31/3/2023TRẦN THU ĐÈO - NGUYỄN VĂN SOÁTLY HÔN2ĐỆBÉ - NGƯƠLSANB
59.31/3/2023LÊ BẢO QUỐC - NGUYỄN THU HIỀNLY HÔN2KIỆTBÉ - NGƯƠLSANB
60.31/3/2023NGUYỄN THỊ NHUNG - MẠC VĂN NGHĨALY HÔN2KIỆTBÉ - NGƯƠLSANB
61.31/3/2023THÁI VĂN THỐNG - THÁI TRUNG NHƠNQSD ĐẤT2KIỆTBÉ - NGƯƠLTRÂMSANB
62.31/3/2023PHÙNG CẨM DUYÊN - VÕ QUỐC KHÁNH LY HÔN1TẠOTUẤN - NGƯƠLKHIẾMA

LIÊN KẾT WEBSITE