Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý

LỊCH XÉT XỬ Tòa án huyện Cái Nước

STT Thời gian Tên vụ án Quan hệ
pháp luật
Lần Thẩm phán
chủ tọa
Hội
đồng
Kiểm
sát
Thư
Hội
trường
1.11/10/2022NGUYỄN THỊ MINH HỒNG - ĐẶNG VĂN CHÍNHLY HÔN1KHIẾTLIÊM - MẦMTHÊMA
2.11/10/2022LÊ HOÀNG TRUNG - PHẠM VĂN NGHIỆPTHỪA KẾ QSD ĐẤT3KHIẾTLIÊM - MẦMKHÁNGTHÊMA
3.13/10/2022MAI VĂN ÍCH - MAI VĂN HẢIHĐ CNQSD ĐẤT3KHIẾTDIỆN - THỚIMÃY`THÊMA
4.17/10/2022PHẠM THỊ HƯƠNG - NGUYỄN TRỌNG TRÍTHỪA KẾ QSD ĐẤT3KHIẾTĐÔNG - TRÍTRÂMTHÊMA
5.18/10/2022CHÂU THỊ DIỆU - CHÂU VĂN MINHQSD ĐẤT2ĐỆTRUNG - TÚSANA
6.18/10/2022TRẦN THỊ BÊN - NGUYỄN QUỐC VIỆTQSD ĐẤT2ĐỆTRUNG - TÚSANA
7.18/10/2022LÂM BÉ NHÂN - HÀ HỒNG MỊBTTH NGOÀI HỢP ĐỒNG2ĐỆTRUNG - TÚSANA
8.20/10/2022TRẦN THỊ ĐẦM - TRẦN VŨ PHƯƠNGLY HÔN1KHIẾTĐỦ - TUẤNTHÊMA
9.27/10/2022NGÂN HÀNG BIDV - CTY FFCKIINH DOANH THƯƠNG MẠI7KHIẾTMIN - PHONGTRÂMTHÊMA
10.27/10/2022LÊ THỊ CHUYỆN - NGUYỄN VĂN NIQSD ĐẤT2KHIẾTMIN - PHONGTRÂMTHÊMA
11.28/10/2022NGÂN HÀNG AGRIBANK - CÔNG TY MINH CHÂUHĐ TÍN DỤNG1ĐỆTRÍ - THẢOHẬUSANA
12.28/10/2022LÊ THỊ SƯƠNG - LÊ VĂN BẠCH THỪA KẾ QSD ĐẤT1ĐỆTRÍ - THẢOMÃYSANA

LIÊN KẾT WEBSITE