Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng, đồng chí An thường xuyên lập kế hoạch cụ thể, từng vấn đề trọng tâm trong việc phấn đấu rèn luyện, đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo Bác trong hoạt động hàng ngày. Năm 2017, 2018 đồng chí An liên tục được Chánh án tỉnh Cà Mau tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

hông dừng lại ở đó đồng chí sử dụng thời gian rỗi để đầu tư, cải tạo, mở rộng diện tích đất, phát triển mô hình trồng rau. Từ việc tận dụng lá cây, cỏ, rác sinh hoạt ủ hoại mục tạo quỹ đất trồng rau, đến nay đồng chí An có cả một vườn rau rộng lớn phía sân sau cơ quan để trồng rau sạch, với nhiều loại rau phục vụ cho bữa ăn hàng ngày. Đồng chí An cũng đã đầu tư trang thiết bị trồng rau mầm và một số rau cải khác, thực hiện đa dạng hóa cây trồng, tổ chức trồng xen canh gối vụ với nhiều loại rau như rau muống, rau sà lách, rau đền, rau đay, rau cần, rau ngót, cải ngọt, rau diếp cá, rau lốt, bạc hà…

Đầu năm 2019, đồng chí An mua phân bón sạch, áp dụng kỹ thuật trồng rau mầm bốn không: Không sử dụng đất thật, không sử dụng phân bón hóa học, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không sử dụng thuốc tăng trưởng. Hàng ngày, các loại rau phải được theo dõi, giám sát về nước, nhiệt độ, ánh sáng để bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ vậy, vườn rau của đồng chí luôn xanh tốt, số lượng và chất lượng rau sạch luôn được đồng chí An quản lý chặt chẽ.

Ngoài cung cấp 100% rau sạch cho anh, chị, em đơn vị, rau sạch do đồng chí An trồng còn cung cấp cho thị trường huyện Năm Căn. Theo đồng chí An, tính từ đầu năm 2019 đến nay đồng chí đã cung cấp cho thị trường huyện Năm Căn hơn 1.650 kg rau các loại, trừ đi chi phí, lợi nhuận thu về trên 41.250.000 đồng (thu nhập trung bình mỗi tháng khoảng 3.750.000 đồng/150kg rau), tạo ra nguồn quỹ để ổn định cuộc sống, mua sắm vật dụng sinh hoạt cho gia đình.

Mô hình trồng cải mầm

Trao đổi về công tác tăng gia sản xuất của đơn vị, Bà Nguyễn Ngọc Đính - Chủ tịch Công đoàn Tòa án nhân dân huyện Năm Căn cho biết: “Hàng năm, Công đoàn Tòa án đều phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” trong nữ công chức, nhân viên của đơn vị”, bao gồm nội dung xây dựng kế hoạch tăng gia sản xuất; trong đó, xác định rõ cơ chế, phương thức tổ chức và nội dung, chỉ tiêu phù hợp, hiệu quả và tiết kiệm. Đây là cơ sở để đơn vị tiếp tục giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, nhân viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo ra phong trào học tập lẫn nhau trong toàn đơn vị.

Phan Diệu Hiền