Các trường hợp được Hội đồng xem xét giảm án là những phạm nhân đã tích cực học tập, lao động cải tạo, chấp hành tốt nội quy của Trại giam và được xếp loại cải tạo khá, tốt theo quy định. Trong 663 phạm nhân được xét giảm, có 366 phạm nhân được giảm thời gian từ 01 đến 06 tháng; 160 phạm nhân được giảm thời gian từ 07 đến 12 tháng; 35 phạm nhân được giảm thời gian từ 13 đến 18 tháng; 05 phạm nhân được giảm thời gian từ 20 đến 24 tháng. Đặc biệt, giảm hết thời hạn tù còn lại cho 97 phạm nhân, tạo điều kiện cho họ sớm đoàn tụ gia đình, vui xuân đón tết.

Việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nhân dịp tết cổ truyền vừa thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người biết phục thiện, vừa có giá trị tích cực để giáo dục những người lầm lạc quyết tâm hoàn lương, đồng thời cũng là động lực giúp cho các phạm nhân đang chấp hành án quyết tâm cải tạo, tích cực lao động, học tập để sớm được tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người lương thiện.

Khưu Mỹ Vinh