Công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng đối với từng Chi bộ. Với nhiệm vụ đó, chiều ngày 03/8 Chi bộ TAND huyện Thới Bình tổ chức trao quyết định Đảng viên chính thức cho 02 Đảng viên mới: Lê Thị Bảo Trâm, Đỗ Hồng Như, đều là Thư ký TAND huyện Thới Bình. Đây là những đoàn viên ưu tú, đã được Chi bộ chăm bồi và phát triển, qua một năm thử thách các đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia các hoạt động do ngành cũng như địa phương phát động.

Được đứng vào hành ngũ của Đảng dưới cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 02 đồng chí Đảng viên mới đã tuyên thệ, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí Đảng viên đi trước đã luôn quan tâm, dìu dắt những lớp đảng viên kế cận và xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đến nay Chi bộ TAND huyện Thới Bình đã có 13 đảng viên trên tổng số 14 biên chế. Với những kết quả đạt được trong công tác đảng cũng như công tác chuyên môn, Chi bộ TAND huyện Thới Bình đã góp phần phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và của cá nhân đảng viên nói riêng.

Đồng chí Bí thư Chi bộ trao quyết định cho hai đảng viên mới

Chúc Ni