Quang cảnh buổi làm việc

Đoàn khảo sát do đồng chí Nguyễn Văn Luật – Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát ở một số cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Sáng 14/8, Đoàn khảo sát có buổi làm việc với các cơ quan ban, ngành của thành phố Cà Mau gồm: Ủy ban nhân dân, Công an nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau.

Đoàn khảo sát đã nghe đại diện lãnh đạo các cơ quan được khảo sát báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là những vướng mắc, khó khăn trong việc thi hành các Bộ luật; Luật mới có hiệu lực; trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Cà Mau.

Qua khảo sát, Đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị được khảo sát; bên cạnh đó, đoàn cũng chia sẻ những khó khăn mà Tòa án hai cấp tỉnh Cà Mau nói chung và đơn vị Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau nói riêng; Đoàn khảo sát cũng ghi nhận những khó khăn, vướng mắc mà các đơn vị đã nêu để báo cáo cấp có thẩm quyền nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị./.

Phạm Minh Đát