Chủ trì buổi tọa đàm có đồng chí Hà Thanh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Thẩm phán cao cấp, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau; đồng chí Trần Trọng Nhân, Ủy viên BCSĐ, Phó Chánh án TAND tỉnh Cà Mau; Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí Lãnh đạo TAND tỉnh Cà Mau; Lãnh đạo Tòa, Phòng thuộc TAND tỉnh Cà Mau; các đồng chí Chánh án của 09 TAND cấp huyện; cùng  toàn thể Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau, với gần 310 đại biểu. Cùng tham gia tọa đàm còn có đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau; Hội Luật gia tỉnh Cà Mau.   

Tranh tụng tại phiên tòa là một trong những nguyên tắc quy định trong pháp luật tố tụng, có tính xuyên suốt được ghi nhận trong Hiến Pháp; Nghị Quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị “Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới”, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị “Về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”. Chỉ thị số 01/2013/CT-TA ngày 05/02/2013 của Chánh án TAND Tối cao cũng đã xác định việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa là một trong ba giải pháp đột phá quan trọng của hệ thống Tòa án nhân dân. Từ đó, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau không ngừng tiếp tục đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, bảo đảm dân chủ công khai, đúng quy định pháp luật. Năm 2018, Tòa án hai cấp tỉnh Cà Mau cũng đã giải quyết 10.732/11969 vụ việc các loại, giải quyết tăng 2.667 vụ việc (đạt gần 90%); không có án oan sai, bỏ lọt tội phạm… Các phiên tòa đều diễn ra trên tinh thần thực hiện tốt cải cách tư pháp, đảm bảo cho người tham gia tố tụng thực hiện quyền tranh tụng của mình, đặc biệt thực hiện các phiên tòa rút kinh nghiệm, kết nối trực tuyến qua 10 điểm cầu toàn tỉnh cùng xem và rút kinh nghiệm.

Đồng chí Trần Trọng Nhân, Phó Chánh án TAND tỉnh Cà Mau phát biểu tham luận

Tuy nhiên, qua thực tiễn công tác xét xử, có nhiều nguyên nhân khác nhau đã làm cho hoạt động tranh tụng tại phiên tòa hai cấp tỉnh Cà Mau chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Thông qua buổi tọa đàm chuyên sâu, các đại biểu về dự đã nêu lên những khó khăn và mạnh dạn đưa ra những đề xuất, giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tranh tụng tại phiên tòa trong thời gian tới. Qua tham luận, phần lớn các khó khăn tập trung ở hai yếu tố; về khách quan, là do quy định về nguyên tắc tranh tụng và hệ thống quy phạm pháp luật làm cơ sở cho tranh tụng chưa hoàn thiện, chưa quy định cụ thể trong từng giai đoạn tố tụng, nên thực tiễn hoạt động tranh tụng nói chung và tại phiên tòa còn có mặt hạn chế. Mặt khác, chất lượng tranh tụng là do năng lực của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đương sự… còn những hạn chế nhất định, nên đã không phát huy được vai trò tranh tụng trong quá trình giải quyết các vụ án.

  Kết thúc buổi tọa đàm, đồng chí Hà Thanh Hùng, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau đánh giá cao các ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu, đồng thời cũng nhấn mạnh, trước mắt Tòa án hai cấp tỉnh Cà Mau cần có biện pháp để tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc mà các tham luận đã nêu. Trong thời gian tới Tòa án hai cấp tỉnh Cà Mau sẽ phát huy mọi điều kiện tốt nhất, từ hoàn thiện cơ sở vật chất, đến đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xét xử; cần nêu cao tinh thần tự giác, kỷ luật công vụ, tiếp tục chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc… Đồng thời, phải luôn tranh thủ sự lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo cấp Ủy địa phương và sự phối hợp của các cơ quan hữu quan… Từ đó hoàn thành nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng xét xử nói chung, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa nói riêng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình mới.                      

Huỳnh Văn Út