Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Thanh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thẩm phán cao cấp, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau; các đồng chí Phó Chánh án, lãnh đạo các Tòa, Phòng, Văn phòng thuộc TAND cấp tỉnh; lãnh đạo TAND các huyện, thành phố Cà Mau; các đồng chí Thẩm phán, Thẩm tra viên chính TAND hai cấp tỉnh Cà Mau.

Đại biểu dự Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, TAND hai cấp tỉnh Cà Mau thụ lý 6.575 vụ, việc, đã giải quyết 4.034 vụ, việc, đạt 61.35%, còn lại 2.541 vụ, việc. Tuy lượng án thụ lý ngày càng tăng, tạo áp lực công việc rất lớn, nhưng do Tòa án hai cấp đã triển khai thực hiện khá tốt các mặt công tác và với trách nhiệm của người cán bộ tư pháp, mỗi cán bộ, công chức, người lao động Tòa án hai cấp luôn có ý thức, nỗ lực cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quá trình thụ lý, giải quyết các loại án luôn được quan tâm, chú trọng. Phần lớn các vụ án đều được giải quyết trong thời hạn luật định. So với cùng kỳ, số lượng án bị hủy giảm. Các bản án, quyết định khi ban hành đều đảm bảo tính có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo các đơn vị đã có nhiều giải pháp nhằm khẩn trương giải quyết các vụ án đang tạm đình chỉ, từ đó đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực. Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân hai cấp làm tốt các mặt công tác khác như: Công tác hành chính tư pháp, công bố bản án, quyết định của Tòa án; công tác kiểm tra nghiệp vụ và nâng cao chất lượng xét xử; công tác thi hành án, xem xét miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan; công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng; công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản cơ quan …

Bên cạnh việc thống nhất với nội dung báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến đối với Báo cáo rút kinh nghiệm quý I của Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án nhằm thống nhất trong việc áp dụng pháp luật, khắc phục và chấn chỉnh những sai sót trong công tác nghiệp vụ.

Lãnh đạo Tòa án hai cấp đặc biệt chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Tòa án gắn với đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp. Tại Hội nghị, đồng chí Hà Thanh Hùng đã triển khai áp dụng Phần mềm Quản lý nghiệp vụ TAND hai cấp. Qua hơn một năm triển khai xây dựng, Phần mềm Quản lý nghiệp vụ Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng, nhằm mục tiêu phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ của Tòa án hai cấp đạt chất lượng, hiệu quả hơn, đồng thời từng bước công khai hoạt động giải quyết án của Tòa án thông qua việc liên kết với Trang Thông tin điện tử của Tòa án tỉnh.

Đồng chí Hà Thanh Hùng triển khai áp dụng Phần mềm Quản lý nghiệp vụ Tòa án nhân dân hai cấp

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Thanh Hùng đề cao việc rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức tự nghiên cứu nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của mỗi cá nhân; đồng thời nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, quản lý của các lãnh đạo Tòa, Phòng, Văn phòng thuộc Tòa án tỉnh và Tòa án cấp huyện trong việc chủ động triển khai xây dựng kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018 cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, nhằm phát huy những kết quả đạt được, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

                                                                                                                                                            Hồng Ý

                                                                                                                                              (Ảnh: Duy Linh)