Hội nghị đã báo cáo kết quả công tác năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; phát động phong trào thi đua năm 2018 và kế hoạch thực hiện 14 giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử.

Năm 2017, Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hiển đã thụ lý 609 vụ, tăng so với cùng kỳ năm 2016 là 168 vụ; số án đã giải quyết 593 vụ, tăng hơn 153 vụ so với cùng kỳ, đạt tỷ lệ 97,37%, bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết 148 vụ/năm. Số án giải quyết trong năm 2017 tăng hơn năm 2016 là 153 vụ, chất lượng các bản án, quyết định ngày càng được nâng lên. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được lãnh đạo đơn vị quan tâm thực hiện tốt, đảm bảo đúng trình tự luật định.

Năm 2017 đơn vị đã được TAND tối cao tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và tặng “Cờ thi đua Tòa án nhân dân”, tặng thưởng cho cá nhân cán bộ, công chức trong đơn vị và Hội thẩm nhân dân có thành tích xuất sắc trong năm.

Năm 2018, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hiển quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi 4 nhiệm vụ trọng tâm và Kế hoạch thực hiện 14 giải pháp về nâng cao chất lượng giải quyết án đã đề ra.

Quang cảnh Hội nghị

Phan Thị Như