Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp, Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi đã thành lập Tổ Hành chính tư pháp với phương châm “Thủ tục đơn giản, thuận tiện, tránh gây phiền hà cho người dân”.

Hoạt động của Tổ Hành chính tư pháp được thực hiện theo quy trình  “một cửa”. Tổ có nhiệm vụ: tiếp nhận hồ sơ, đơn khởi kiện, giải thích, hướng dẫn trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp và thực hiện các bước tố tụng ban đầu; đồng thời thực hiện việc cấp bản án, quyết định và các bản trích lục, trích sao bản án, quyết định của Tòa án, việc thành lập Tổ Hành chính tư pháp bước đầu đã mang lại hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính, tạo sự thuận lợi cho người tham gia tố tụng khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình tại Tòa án; đồng thời tinh gọn bộ máy.

Từ khi Tổ Hành chính tư pháp đi vào hoạt động, cũng đã giúp cho công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo của lãnh đạo đơn vị thuận lợi và kịp thời hơn. Nhằm bảo đảm quyền giám sát, kiểm tra và cũng đã tăng cường tính minh bạch, công khai các hoạt động của Tòa án. Các biểu mẫu về thủ tục tố tụng, lịch xét xử, lịch tiếp công dân được niêm yết công khai; chú trọng việc công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của TAND tối cao; đặt hộp thư góp ý và công khai số điện thoại “đường dây nóng” để tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh hoặc yêu cầu giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động của Tòa án.

Người dân liên hệ làm việc tại Tổ Hành chính tư pháp.

Ngoài ra, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, người lao động nhằm nâng cao tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân trong quá trình thi hành công vụ. Cụ thể là phải luôn vui vẻ, cởi mở, hòa nhã, nhiệt tình, lắng nghe, trung thực, thận trọng, công tâm, khách quan, đảm bảo tính công khai, dân chủ trong tiếp xúc trực tiếp cũng như khi tiếp nhận thông tin qua điện thoại.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng được TAND huyện Đầm Dơi chú trọng. Đơn vị đang nghiên cứu, khai thác, ứng dụng các tính năng của các phần mềm quản lý án, phần mềm thống kê để lãnh đạo nắm bắt được nhanh chóng số lượng án của đơn vị, kịp thời theo dõi, đôn đốc và tránh được tình trạng để vụ án giải quyết quá hạn luật định.

Thủ tục hành chính tư pháp được niêm yết công khai tại TAND huyện Đầm Dơi

Trong thời gian tới TAND huyện Đầm Dơi sẽ chú trọng hơn nữa công tác cải cách tư pháp; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào việc công khai tiến độ giải quyết các loại vụ án; tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến; thực hiện mô hình phát phiếu góp ý để cho người dân trực tiếp góp ý, nhận xét nhằm đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức, người lao động TAND huyện Đầm Dơi; Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Tòa án thân thiện, “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, thực hiện tốt công cuộc cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị.

Thanh Khuyên