Năm 2017, TAND huyện Cái Nước thụ lý 941 vụ án các loại đã giải quyết  được 819 vụ án đạt tỷ lệ 87,03%, không để xảy ra án oan, sai, bỏ lọt tội phạm, không có án quá hạn luật định; quan tâm chú trọng công tác hoà giải (tỷ lệ hoà giải thành đạt 29,9%). Cùng với việc triển khai có hiệu quả công tác xét xử, công tác tổ chức cán bộ, công tác thi hành án, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được đảm bảo; công tác thi đua khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời; công tác cải cách hành chính tư pháp được quan tâm và thực hiện có hiệu quả.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hiền, Chánh án TAND huyện Cái Nước cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện 14 giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử mà Chánh án TAND tối cao đã nêu tại Hội nghị toàn quốc.

Hội nghị cũng đã công bố và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”, quyết định khen thưởng của Chánh án TAND tối cao và Chánh án TAND tỉnh Cà Mau cho Hội thẩm nhân nhân, cán bộ, công chức, người lao động của TAND huyện Cái Nước. 

Quang cảnh hội nghị

Thanh Khiết