Trong năm 2017 Chi bộ TAND huyện Cái Nước đã phát động việc Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh bằng hình thức sinh hoạt các chuyên đề tại các cuộc họp chi bộ thường lệ. Năm 2017 Chi bộ TAND huyện Cái Nước đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Mỗi cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên. Qua đó, để giáo dục, rèn luyện đảng viên thật sự là “Người lãnh đạo, đầy tớ trung thành của nhân dân”. Đồng thời, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân khắc phục những hạn chế, tiêu cực, thực hiện tốt 14 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử năm 2018 và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017 – 2020.

Trên cơ sở đó, Chi bộ TAND huyện Cái Nước đã cải tiến về cách thức sinh hoạt chuyên đề năm 2018, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW bằng cách lồng ghép vào cuộc họp sinh hoạt của Chi bộ và cơ quan vào sáng thứ 2 hàng tuần, sau khi kết thúc họp chi bộ thường lệ hàng tháng thì tất cả cán bộ, đảng viên sẽ được xem một video clip chuyên đề kể về Bác, do Giáo sư Hoàng Chí Bảo trình bày. Với cách thức như vậy sẽ rèn luyện cho mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần hơn tư tưởng của Bác qua những câu nói, việc làm hết sức bình dị, đời thường của Bác. Từ đó, sẽ nâng cao ý thức được việc làm của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công và cũng là một trong những biện pháp để khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên TAND huyện Cái Nước nghe Giáo sư Hoàng Chí Bảo kể chuyện về Bác Hồ.

                                                                                      Thanh Khiết