Thực hiện chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; thực hiện Chỉ thị số 01/2017/CT-CA ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 của các Tòa án, Hướng dẫn 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn về công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp.

Ngày 15 tháng 6 năm 2017, Tòa án nhân dân huyện Cái Nước tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hình sự đối với bị cáo Trịnh Văn Cắt bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước truy tố về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 143 Bộ luật hình sự. Phiên tòa được tiến hành công khai, dân chủ, nghiêm minh. Trình tự tố tụng tại phiên tòa được Hội đồng xét xử thực hiện đúng theo quy định.

Chủ tọa thay mặt Hội đồng xét xử tuyên án

Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, Tòa án nhân dân huyện Cái Nước tiến hành họp đơn vị cùng với Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa, để tổ chức rút kinh nghiệm đối với Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa và Thành viên Hội đồng xét xử. Sau khi tổng hợp ý kiến của cán bộ, công chức đơn vị, thành viên Hội đồng xét xử, Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa. Lãnh đạo Tòa án huyện Cái Nước kết luận trong vụ án, Thẩm phán - Chủ tọa và Hội thẩm nhân dân nắm chắc hồ sơ, dự thảo đề cương xét hỏi chặt chẽ, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa điều khiển phiên tòa đúng với tinh thần cải cách tư pháp, chấp hành đúng quy định tố tụng. Tuy nhiên còn vài hạn chế cần rút kinh nghiệm.

Qua việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đã giúp cho Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa, thành viên Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên tham dự phiên tòa nói riêng và các Thẩm phán, Thư ký và công chức Tòa án nhân dân huyện Cái Nước nói chung nhận thấy cần nâng cao trách nhiệm, tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi nâng cao về kỹ năng, trình độ nghiệp vụ trong công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp.

                                                                                                Thanh Khiết