Tòa án hai cấp đã thụ lý 5.187 vụ án các loại (sơ thẩm 4.775 vụ, phúc thẩm 412 vụ) so cùng kỳ thụ lý tăng 362 vụ án; đã giải quyết 3.276 vụ (sơ thẩm 2.952 vụ, phúc thẩm 324 vụ), đạt tỷ lệ giải quyết 63,16%, so cùng kỳ giải quyết giảm 125 vụ; còn lại 1.911 vụ (sơ thẩm 1.823 vụ, phúc thẩm 88 vụ), án quá hạn 18 vụ.

    Về công tác xét xử các vụ án hình sự, Tòa án hai cấp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm, các kế hoạch, chương trình của Trung ương và địa phương về phòng, chống tội phạm; các vụ án lớn, trọng điểm, được dư luận địa phương quan tâm, nhất là các vụ án về tham nhũng đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng nên được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Cụ thể, thụ lý 774 vụ - 1.364 bị cáo (sơ thẩm 616 vụ - 1.122 bị cáo, phúc thẩm 158 vụ - 242 bị cáo), so với cùng kỳ thụ lý giảm 68 vụ; giải quyết 571 vụ - 985 bị cáo (sơ thẩm 457 vụ - 823 bị cáo, phúc thẩm 114 vụ - 162 bị cáo), tỷ lệ giải quyết đạt 73.77%, so cùng kỳ giải quyết giảm 119 vụ; còn lại chưa giải quyết 203 vụ - 379 bị cáo.

    Thực hiện yêu cầu Nghị quyết số 37 của Quốc hội về tăng cường công tác xét xử lưu động các vụ án hình sự, 6 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức xét xử lưu động 29 vụ với 75 bị cáo, chiếm tỷ lệ 5,1% trên tổng số án hình sự đã giải quyết. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân và ngăn ngừa tội phạm.

    Công tác giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động cơ bản đảm bảo giải quyết trong thời hạn theo quy định của pháp luật; chú trọng việc hòa giải (đã hòa giải thành 386 vụ, chiếm 14,36%).

    Trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, Tòa án hai cấp chú trọng làm tốt việc tổ chức đối thoại giữa người khởi kiện và người bị kiện; tích cực phân tích, giải thích pháp luật để các bên tự thống nhất hướng giải quyết vụ án. Mặc dù các vụ án hành chính là loại án rất phức tạp, nhưng nhìn chung công tác giải quyết, xét xử loại án này trong thời gian qua tiếp tục được đảm bảo, góp phần bảo vệ kịp thời các quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

    Đặc biệt, Tòa án tỉnh thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát hoạt động xét xử Tòa án huyện, thành phố. Qua công tác kiểm tra, Chánh án ra quyết định kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm 08 vụ  án có sai sót, Viện trưởng Viện kiểm sát ra quyết định kháng nghị 19 Quyết định công nhận hòa giải thành để nhập vào vụ án hình sự, đã đưa ra xét xử 27 vụ chấp nhận kháng nghị.

    Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, Tòa án tiếp nhận 96 đơn yêu cầu, đã xử lý 90 đơn, còn lại 06 đơn chưa xử lý. Trong số đơn thuộc thẩm quyền, có 07 đơn tố cáo cán bộ, công chức, đã xem xét giải quyết 07 đơn, kết quả 04 đơn không vi phạm, 01 đơn nặc danh, 01 đơn chuyến hồ sơ đến Cơ quan điều tra, 01 trường hợp xử lý kỷ luật cảnh cáo trong đảng…

    Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Cà Mau xác định và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 như sau: tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, nhất là các vụ án lớn, trọng điểm, các vụ án tham nhũng; áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hoặc làm thất thoát số lượng lớn tài sản Nhà nước. Khắc phục triệt để việc để các vụ án quá hạn luật định, hạn chế đến mức thấp nhất án hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thấm phán.

    Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và lảm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ Toà án, nhất là đối với đội ngũ Thẩm phán nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ Tòa án hai cấp; đổi mới thủ tục cải cách hành chính tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả và đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án…

 (Theo Đăng Linh - Trang thông tin Ban nội chính Trung ương)