Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020; hòa chung trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau đã chọn nội dung thi đua mang tính đột phá là “củng cố về tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ; tập trung cải tiến lề lối làm việc”. Bên cạnh Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã phát động 2 phong trào thi đua ngắn hạn; phong trào thi đua “Khắc phục án tạm đình chỉ không đúng, án quá thời hạn chuẩn bị xét xử” và phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Qua một năm hăng hái và tích cực tham gia thi đua, nhiều đơn vị và cá nhân thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau đạt được nhiều thành tích nổi trội, được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau khen thưởng, điển hình tiên tiến. Cụ thể: 02 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 07 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 02 tập thể được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng “Bằng khen” (trong đó có 01 bằng khen phong trào thi đua khắc phục án tạm đình chỉ không đúng và án quá hạn luật định), 01 đơn vị đạt “Cờ thi đua Tòa án nhân dân”, 27 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 06 cá nhân được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng “Bằng khen”, 01 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Tòa án nhân dân”. Đặc biệt, có 02 cá nhân vinh danh “Thẩm phán tiêu biểu”. Đồng thời, tham gia tích cực các phong trào thi đua do Tòa án nhân dân tối cao, Cụm thi đua số V và địa phương phát động; đặc biệt là các phong trào văn nghệ và thể dục thể thao. Trong năm, đạt 02 giải nhất môn bóng bàn, 01 giải nhì môn cầu lông tại Hội thao do Cụm thi đua số V tổ chức; đạt 01 giải nhì và 01 giải ba môn cầu lông, 01 giải ba môn bóng đá do tỉnh tổ chức.

Đồng chí Hà Thanh Hùng - Chánh án trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Tòa án nhân dân” và “Thẩm phán tiêu biểu” cho các cá nhân

Những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau năm 2017, trước hết là do nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Toà án nhân dân tối cao, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, cấp ủy địa phương cùng với sự phối hợp tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan hữu quan trong việc tổ chức các phong trào thi đua. Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã bám sát nhiệm vụ chính trị của hệ thống Tòa án nhân dân, của địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tổ chức triển khai, thực hiện tốt các Chỉ thị, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng. Từ đó, công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, phát huy hết năng lực, sở trường, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, yêu nước.

Đồng chí Trần Trọng Hữu - Phó Chánh án trao giải thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Trong năm 2018, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp tục nâng cao nhận thức cho công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng nhằm khơi dậy phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi trong từng đơn vị, cá nhân. Việc khen thưởng kịp thời, công bằng đối với các tập thể và cá nhân luôn là động lực thúc đẩy phong trào thi đua của đơn vị; thành tích thi đua của công chức và người lao động phải được gắn liền giữa trách nhiệm và lợi ích để cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, quyết tâm xây dựng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân tỉnh nhà.

Ngọc Trâm