Mặc dù, hiện nay đội ngũ Thẩm phán của Tòa án hai cấp đang bị thiếu hụt trầm trọng, vì đã đang phải đợi quyết định bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại, nên trong tháng 11, Tòa án hai cấp chỉ giải quyết 323/2.341 vụ việc các loại. Tuy nhiên, trong năm, Tòa án hai cấp đã giải quyết án đạt chất lượng cao, với 7.683/8.396 vụ việc các loại, đạt 91,51%, hạn chế thấp nhất án oan sai, án bị hủy sửa.

Đối với Tòa án huyện Cái Nước (đơn vị đăng cai tổ chức cuộc họp giao ban), với 05 Thẩm phán (thiếu 02), nhưng trong năm 2016 đã giải quyết 739/814 vụ việc các loại (bình quân mỗi Thẩm phán đã giải quyết gần 13 vụ vệc); án bị hủy chỉ chiếm 0,9%, án sửa 1,2% và không có án oan sai. Ngoài việc xét xử đạt chất lượng cao, Tòa án huyện Cái Nước cũng mạnh dạn cho cải cách thủ tục hành chính tư pháp, về tiếp nhận đơn, công khai thủ tục khởi kiện, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với công lý. 

   Tại cuộc họp, đồng chí Hà Thanh Hùng - Chánh án TAND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh một số nội dung quan trọng trong việc tăng cường công tác xét xử các loại án trong giai đoạn của cuối năm, đặc biệt chỉ đạo phải luôn nâng cao chất lượng công tác xét xử, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, chất lượng xét xử các án tranh chấp kinh doanh thương mại, từ đó tăng cường năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh nhà…

Qua cuộc họp, ngoài việc tiếp nhận kinh nghiệm quý báu trong công tác giải quyết án và tháo gỡ vướng mắc nghiệp vụ của Tòa án hai cấp; lãnh đạo Tòa án hai cấp cũng mạnh dạn đề xuất, cần phát huy hơn nữa những cuộc họp giao ban về tận đơn vị Tòa án các huyện, từ đó tăng cường giao lưu, tiếp tục chia sẻ khó khăn, kinh nghiệm trong điều kiện thực tế của từng đơn vị Tòa án cấp huyện, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Toàn thể đại biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Trần Thanh Hiền - Chánh án TAND huyện Cái Nước tiếp thu ý kiến chỉ đạo và ý kiến trao đổi nghiệp vụ giải quyết án.

Đồng chí Hà Thanh Hùng - Chánh án TAND tỉnh Cà Mau (thứ 7 từ phải qua) và toàn thể đại biểu về dự.

Tòa án huyện Cái Nước công khai thủ tục khởi kiện, giúp người dân tiếp cận công lý.

Huỳnh Văn Út