Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Đặng Thị Ngợi 16 năm tù; Huỳnh Minh Trung 14 năm tù; Nguyễn Tấn Hải 14 năm tù; Nguyễn Hữu Thành 12 năm tù; Phan Xuân Minh 12 năm tù; Võ Thị Kiều Oanh 07 năm tù; Trần Thị Thanh Thúy 05 năm tù; Vũ Thanh Tân 02 năm 09 tháng tù; Trương Ngọc Hòa 02 năm 09 tháng tù; Phan Xuân Nhựt 02 năm 07 tháng 28 ngày tù; Trịnh Tuấn Mẫn 12 năm tù; Vũ Văn Hoan 07 năm tù; Huỳnh Quang Xuân 07 năm tù; Phan Văn Toàn 04 năm 06 tháng tù; Phan Thanh Hải 03 năm 03 tháng tù; Trần Kỳ Oanh 03 năm 03 tháng 15 ngày tù.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt các bị cáo: Dương Minh Chánh 03 năm tù; Thái Văn Sử 02 năm tù; Nguyễn Hùng Vũ 02 năm tù; Nguyễn Hải Sơn 02 năm tù; Nguyễn Hoàng Nam 02 năm tù; Nguyễn Thị Kim Chi 01 năm tù; Phan Thanh Bình 02 năm tù; Hà Tùng 01 năm 06 tháng tù nhưng cho các bị cáo hưởng án treo.

 Hội đồng xét xử tuyên án (Ảnh: Duy Linh) 

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo Đặng Thị Ngợi và Doanh nghiệp Ngọc Sinh; Nguyễn Tấn Hải và Công ty Việt Hải; Phan Xuân Minh và Công ty Minh Châu; Đặng Hữu Thành và Công ty Đại Dương; Võ Thị Kiều Oanh và Công ty Nam Thành; Huỳnh Minh Trung và Công ty Nhật Đức hoàn trả và bồi thường cho VDB Minh Hải tổng số tiền 1.152.412.192.841 đồng.

                                                                                                                   Hà Lê