Hội nghị tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu trung tâm TAND tối cao (Hà Nội) với tất cả các điểm cầu TAND cấp tỉnh và cấp huyện trên toàn quốc. TAND hai cấp tỉnh Cà Mau tham dự với hơn 179 đại biểu là Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký ở điểm cầu TAND cấp tỉnh và TAND các huyện, thành phố.

Các Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký TAND hai cấp tỉnh Cà Mau tham dự Hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc tiếp thu nội dung chuyên đề tập huấn, qua đó nắm rõ hơn về Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài; Công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Tòa án trong lĩnh vực thương mại.

Điểm cầu TAND tỉnh Cà Mau

Trung Khá